Ik heb gewonnen

Ik heb gewonnen

Het gebeurt dus echt: dat je een prijs wint met een Facebookactie. Dat je door een pagina te liken en wat vragen te beantwoorden wordt uitgekozen als gelukkige winnaar. Hoe vaak delen we niet een Facebookpagina in de hoop de prijs die eraan hangt ook te winnen? Vaak denk ik. Maar meestal win je niets.

Tot ik vorige week een mailtje kreeg van Ben Mualaba van Blogtrommel die ter gelegenheid van zijn 5-jarig blogbestaan – in samenwerking met Just Host – een lezer blij mocht maken met een hostingpakket.  Met daarbij een domeinnaam naar keuze. En laat ik nou de gelukkige winnaar zijn.winaar

Hallo Marion,
Een onschuldige hand trok jouw naam uit de trommel. Als je deze mail binnen 24 uur beantwoord win jij het hostingpakket en kan je dus gratis overstappen  naar een blog op eigen domein! Gefeliciteerd! Reageer even op deze mail, dan kunnen we de laatste formaliteiten regelen.
Tot zeer binnenkort!
Groetjes,
Ben

 

Ik schrok me dood. Oftewel ik was  blij verrast. Want na het winnen van een discman bij de loterij van de buurtvereniging heb ik in mijn hele leven nog nooit wat gewonnen. En nu won ik zomaar een eigen domein én hostingpakket voor mijn blog. Blijer kun je mij niet maken.

Ik liep namelijk al langer rond met het idee over te stappen naar een eigen domein. Maar ik vond het toch een beetje eng, dus stelde ik het steeds weer uit. Tot nu. Want sinds deze week is mijn blog verhuisd naar een eigen domein en kan ik straks alle voordelen ervan ook daadwerkelijk toepassen.

Ik zeg met nadruk straks want ik neem even een paar weken de tijd om mij het nieuwe systeem eigen te maken. Want qua lay-out zijn er nogal wat verschillen. En daar ga ik even goed voor zitten.

Dat betekent dat je dit stukje en misschien het stukje daarna hier kunt vinden. Maar die tegelijkertijd ook worden overgeheveld naar mijn nieuwe blog. En als alles naar mijn wens is en ik de nieuwe techniek een beetje in de vingers heb dan krijgen jullie een verhuisbericht en ga ik los op mijn nieuwe blog.

Dus mocht je de komende tijd wat minder blogs van mij zien dan weet je waardoor het komt. Dan zit ik tijdens warme zomeravonden en regenachtige herfstdagen te ploeteren achter mijn computer.

Advertenties

Het Fries en het Hindeloopers vanuit Hollands perspectief

Het Fries en het Hindeloopers vanuit Hollands perspectief

Dat Hindeloopen bekend is vanwege haar stijlvolle klederdracht, het Hindeloper schilderwerk, de karakteristieke geveltjes, de likhúsjes, de vele houten bruggetjes hoef ik niemand te vertellen. Maar dat Hindeloopen ook een eigen taal heeft dat wist ik niet.  Daarom vandaag een stukje over het Fries en het Hindeloopers vanuit Hollands perspectief.

collage-hindeloopen

Het Frysk

Dat er in Fryslân Frysk (Fries) wordt gesproken weet (bijna) iedereen. Maar dat er ook plaatsen zijn met een eigen taal, dat komt misschien als een verrassing. Laat Hindeloopen nou zo’n plaats zijn. Want Hindeloopen heeft namelijk zo’n eigen taal: het Hindeloopers, een wat ouder dialect dat zich vooral onderscheidt door het behoud van de middeleeuwse klinkers.

Het dialect met de grootste reputatie is dat van Hindeloopen. In de 17e eeuw wordt beweerd dat het ‘echte’ Fries uitgestorven is, behalve in Hindeloopen en Molkwerum. Het Fries van die tijd wijkt dan zoveel af van het Midfries, dat de moderne variant geen Fries meer mag heten. Beide stadjes zijn dan in hoge mate betrokken bij de scheepvaart en hebben niet veel contact met het eigen achterland. Dit leidt er toe dat de taal niet mee verandert met de rest van het Fries. Misschien is het Schiermonnikoogs nog wel ouderwetser, maar omdat dit tegelijkertijd zoveel nieuwe bijzonderheden kent, valt het ouderwetse karakter van het Hindeloopers meer op. Nu spreekt nog de helft van de Hindelooper schoolkinderen van huis uit Hindeloopers. Het Hindeloopers wordt in zijn voortbestaan dan ook lang niet zo sterk bedreigd als de eilanddialecten. Bron: Friesland wonderland

Het Fries is de tweede taal van Nederland en wordt door de meeste Friezen gesproken. Maar lang niet iedereen leest het, laat staan dan men het schrijft. uit de Fryske Taalatlas van 2015 blijkt namelijk dat 52 procent van de Friese bevolking het Fries goed kan lezen maar dat slechts 15 procent het ook daadwerkelijk schrijft.

Worsteling met het Nederlands

Maar natuurlijk spreken Friezen ook Nederlands. Dus eigenlijk schakelen zij voortdurend over van de ene op de andere taal.  Dat lijkt mij best moeilijk als je in het Fries wordt opgevoed want grammaticaal lopen de talen erg uiteen.

Want is het voor Hollanders heel normaal om als aanspreekvorm het woord u of jij te gebruiken. Bij Friezen is dat zeker niet het geval.

Het valt me dan ook op dat, met name door kinderen in onze omgeving, een omtrekkende beweging wordt gemaakt om de persoonsvorm te omzeilen. Want als iemand aan mij vraagt of ik iets wil drinken dan gaat dat namelijk zo:

“Wil Marion wat drinken?” Terwijl deze vraag normaal gesproken zo gesteld zou moeten worden: “Marion, wil jij wat drinken?”

Zie je wat ik bedoel. Er wordt aan mij een vraag gesteld. (of ik wat wil drinken). Maar het lijkt net of deze vraag voor iemand anders is bedoeld.

Ik heb me laten uitleggen waarom Friese kinderen dat doen. Namelijk uit respect. Om geen u of jij te hoeven gebruiken. Want wanneer spreek je iemand aan met u en wanneer gebruik je jij? Dat vinden ze kennelijk lastig en daarom spreken ze mensen aan op hun ‘titel’ en ontstaan er (in mijn ogen) rare zinnen.

Het woord ‘u’ vinden ze waarschijnlijk  te afstandelijk, en ‘je’ respectloos. Vandaar dat zij dit als respectvolle ‘middenweg’ gebruiken las ik op het Blog van Northflix die een artikel wijdde aan Typisch Fries, typisch Friezen.

De meeste inwoners van Fryslân  spreken dus Fries en  verstaan het. Bij de bakker, in de supermarkt, in de bibliotheek, op school, op de klaverjasclub, op het sportveld, op plaatsnaamborden, in de media, in het theater en op het werk overal kan Fries worden gesproken. Versta je het niet dan heb je het gevoel in het “buitenland” te zijn.  

Hollander in Friesland

Toen wij 15 jaar geleden neerstreken in “de Surhuizumer Mieden” ben ik gelijk op Friese les gegaan: Fries voor net Friestaligen bij de Afûk. En na een half jaar kon ik de Leeuwarder Courant lezen, op het schoolplein de moeders verstaan en durfde ik langs de lijn van het voetbalveld in mijn enthousiasme er een paar Friese voetbaltermen uit te gooien. Maar verder dan gean troch, (ga door!) wat ik overigens uitsprak als gea troch (misschien toch in de lijn van het Woudfries) ben ik niet gekomen. Niet omdat ik niet durfde maar gewoon omdat het niet klonk uit mijn Hollandse mond.

Als import Fries (kun je dat ooit worden als Hollander) versta ik dus Fries. Als ze tenminste ABF (algemeen beschaafd Frysk) spreken dan kom ik een heel eind. Maar in de omgeving waar ik woon (in de Fryske Wâlden) spreken ze Woudfries  en dan ook nog het liefst binnensmonds. En dan moet je van goede huize komen om dat goed te kunnen verstaan.

Het Woudfries is een van de drie grote dialecten. Het wordt gesproken in de Friese Wouden. Dit is het gebied op de hoge zandgronden in het oosten van de provincie. Het Woudfries verschilt weinig van het Kleifries. Vooral de persoonlijke voornaamwoorden zijn anders. Waar men in de Kleistreek spreekt over do (jij), mij (mij), dij (jou) en hij (hij), hebben de bewoners van de Friese Wouden het over dû, my, dy en hy.

 

 

Desalniettemin is en blijft Fryslân een bijzondere provincie met bijzondere gebruiken en een bijzondere taal. Waardoor je het gevoel hebt altijd op vakantie te zijn in je eigen provincie. Maar die ik steeds beter leer kennen door mijn tocht langs De Friese 11 steden vanuit Hollands perspectief.

Want ook Hindeloopen was weer een prachtig plaatsje met een rijke historie en zeker de moeite waard om te bezoeken.

 

 

 

 

Moment voor een monument

Moment voor een monument

Ieder jaar neem ik me voor om een keer de open Monumentendagen te bezoeken. Dat ik in het tweede weekend van september eens rond ga kijken in een gebouw  met cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde. Want tot nu toe heb ik dat nog nooit gedaan. Dit jaar gaat daar verandering in komen. Vandaar dat ik me nu alvast oriënteer op het programma van 2016. 

Wat is er te beleven op de open Monumentendag

Op 10 en 11 september  zijn meer dan vierduizend unieke monumenten gratis voor iedereen toegankelijk en er worden speciale rondleidingen en eenmalige activiteiten georganiseerd. De monumenten die meedoen zijn herkenbaar aan de Open Monumentendag-vlag.

In Nederland zijn er vier soorten monumenten:

 • Rijksmonumenten;
 • Provinciale monumenten;
 • Gemeentelijke monumenten;
 • Beschermde stadsgezichten of dorpsgezichten.

In ons land zijn 62.000 monumenten, waarvan  33.111 woonhuizen, 6.491 boerderijen, 3.686 kerkgebouwen, 1.237 molens, 965 kastelen en landhuizen, 1.440 openbare gebouwen en 804 verdedigingswerken en 1400 archeologische monumenten. Daarnaast zijn ongeveer 40.000 provinciale en gemeentelijke monumenten. Verspreid over het hele land.

Industrieel erfgoed

Het thema van de Open monumenten dag is dit jaar “Industrieel erfgoed”. Een aantal bijzondere (voormalige) bedrijfspanden, pakhuizen en andere bouwwerken opent dan hun deuren. Zo kun je ook eens ervaren hoe deze markante bedrijfspanden er van binnen uitzien. Natuurlijk zijn er nog tal van andere activiteiten binnen het thema industrieel erfgoed.

Wil je nu al weten welke monumenten meedoen in het weekend van 10 en 11 september klik dan hier. Vul de naam van de plaats waar je naartoe wilt en je ziet gelijk welke monumenten je kunt bezoeken.

RadioKootwijk_interieur_800px.jpg
Radio Kootwijk

Monument van de maand

In aanloop naar Open Monumentendag is er elke maand een monument gratis toegankelijk voor publiek. Op open monument van de maand kun je zien welk monument er in welke maand wordt opengesteld.

Ik ga in het tweede weekend van september een monument bezoeken. Jij ook?

 

 

Wie wil er nou niet in Workum wonen?

Wie wil er nou niet in Workum wonen?

Tijdens mijn bezoek aan Workum, de 7e plaats van mijn Friese 11 steden route vanuit Hollands perspectief had ik weinig puf voor een stadswandeling en ook een bezoek aan het bekende Jopie Huisman museum heb ik aan me voorbij laten gaan. Het werd dus niet meer dan een laatste blik over het Ijsselmeer en een kijkje in de etalage van de plaatselijke makelaar waar ik de leukste objecten te koop zag staan.  En bij het zien van een voormalig kerkgebouw of verbouwde woonboerderij die financieel ook nog eens binnen handbereik zijn begon ik gelijk te fantaseren hoe dat zal zijn:  ‘wonen in zo’n kneuterig plaatsje als Workum op het Friese platteland’.

Er staan namelijk hele leuke woningen te koop in Workum.

Bijvoorbeeld dit fraaie kerkgebouw van een voormalige Remonstrantse Kerkgemeenschap. Dus wil je statig wonen in een voormalig kerkgebouw met aangebouwde consistorie, grijp dan je kans in Workum. Bron: Funda

workum kerk te koop

Heb je of wil je minder geld aan een huis besteden dan is deze monumentale woning met prachtige klokgevel en de vele historische elementen gelegen aan ‘t Sud 111,  in het centrum van Workum  misschien iets voor jou. Het huis ligt aan de Elfstedenroute. Dus mocht het ooit weer eens echt gaan vriezen dan zit je zowel aan de voor- als achterzijde van dit monumentale pandje op de eerste rij! Wie wil dat nou niet.

Workum sud

Wat heeft Workum echt te bieden? Er moet natuurlijk ook normaal geleefd worden.

Maar stel dat je echt huis en haard verhuist om in Workum te gaan wonen. Wat heeft  dit stadje dan echt te bieden. Want waar doe je je boodschappen, gaan je kinderen naar (de basis) school en later naar het voortgezet onderwijs en hoe is het vervoer geregeld? Want er moet natuurlijk ook normaal geleefd worden.

Het Elfstedenstadje Workum ligt in de Zuidwesthoek van Friesland en is één van de oudste stadjes van deze provincie. Workum heeft voor iedereen genoeg te bieden: van Jopie Huisman Museum tot gezellige terrasjes en van gildebaren tot natuurwaarden. U kunt genieten van de prachtige schilderijen van de oudijzer- en lompenkoopman Jopie Huisman en er is ook een museum waar u kennis maakt met de rijke historie van Workum. Een wandeling door het oude centrum is een attractie op zichzelf; de vele schitterende monumenten en geveltjes staan in rijen naast elkaar. Maar ook de natuur rondom het stadje is zeker de moeite waard. U kunt prachtige natuurwandelingen en fietstochten maken langs de Friese IJsselmeerkust of door de kleine dorpjes en gehuchtjes in de omgeving. De vaarverbinding “De Diepe Dolte”, is de vaarverbinding tussen het IJsselmeer en de Friese Meren.

Workum ligt aan de provinciale weg N359 met goede verbindingen met plaatsen als Bolsward, Sneek en Leeuwarden maar ook de Randstad ligt op ongeveer 1 uur rijden.

 

Je boodschappen kun je bij de Friese grootgrutter Poiesz doen. Wil je een uitgebreider aanbod of let je op de kleintjes dan is er ook een Jumbo en een Aldi in Workum. Ook zijn er 3 basisscholen, maar voor het middelbaar onderwijs moet je wel de “stad” uit. Maar dat is gebruikelijk in Fryslân. Er is wel een station met een directe lijn naar de Friese hoofdstad en met de bus ben je in 1,5 uur in Den Helder en in krap 2 uur sta je op het station van Groningen. En Workum ligt vlakbij de Afsluitdijk.

Dus mocht je na het zien van deze schitterende monumentale woningen of dit oude kerkgebouw besluiten om je (definitief ) in Workum te vestigen dan kun je de lusten van het platteland en de bedrijvigheid van de Randstad prima combineren.

Droom jij weleens over een huisje op het Friese platteland?

 

.

 

Voordelig naar Londen hoe doe je dat

Voordelig naar Londen hoe doe je dat

Ik zit de hele avond al achter mijn computer op zoek naar een last minute naar Londen. Want onze kinderen gaan  binnenkort naar Londen. Zomaar, opeens.

Doordat de vakantieplannen van mijn dochter zijn gewijzigd hebben we besloten dat zij samen met haar broer een paar dagen naar Londen mag. En omdat Londen op haar wishlist staat, zoon daar goed de weg weet en de Engelse pond door de Brexit behoorlijk in waarde is gedaald ben ik nu op zoek naar een budget trip naar de Engelse hoofdstad. Wil je weten hoe ik dat aanpak? Lees dan gerust even mee.

Reizen

Ze moeten er natuurlijk naartoe. Dat wordt per vliegtuig want anders zijn we meer tijd kwijt aan reizen dan dat we werkelijk in Londen zijn. En dat is niet de bedoeling. Ik zoek dan ook op last minute Londen en dan verschijnen er verschillende reisorganisaties die hun laatste pakketten in de aanbieding doen. Er is nog keus genoeg.

Als je kiest voor een losse budget vlucht die je boekt bij prijsvechters als Vliegtickets.nl  of via Cheaptickets dan kun je hele goedkope vluchten vinden.Je moet alleen wel uitkijken of het ook een directe vlucht is en vanaf welk vliegveld je vertrekt. Vaak vlieg je vanaf Eindhoven of maak je een tussenstop waardoor je reis aanzienlijk langer wordt.

Slapen

En dan een hotel. Het liefst in het centrum; op loopafstand van de highlights van Londen of van een goede metroverbinding, met wifi en met (continentaal) ontbijt. Of toch weer geen ontbijt, want in Londen is buiten de deur ontbijten ook leuk en dat scheelt weer in de prijs.

Eten & drinken

Al googelend ontdek ik allerlei websites met leuke weetjes over Londen. Op Rugzaktips  bijvoorbeeld vind ik adresjes waar je voordelig kunt eten.

En nog veel meer

Op skyscanner zie  ik een top 10 van gratis dingen die je kunt doen in Londen en andere budget ideeën vind ik weer op gratis en goedkoop in Londen. Daarnaast stromen de tips van familie en vrienden binnen nadat ik op Facebook heb gezet dat ze naar Londen gaan. Kortom er valt veel te doen en te zien in 1-2-3-dagen in Londen.

londen de weg

De keus is gevallen op …….

Hoera geboekt.  Op 8 augustus vliegen ze vanaf Schiphol naar Londen. Ik heb gekozen voor Expedia omdat ik daar een rechtstreekse vlucht heb gevonden én een hotel dat aan alle wensen voldoet.

Hoe stel jij een stedentrip samen?

 

 

De leukste blote voetenpaden op een rijtje

De leukste blote voetenpaden op een rijtje

Blote voeten paden worden steeds populairder. En er komen er steeds meer. Want het is natuurlijk hartstikke leuk om op je blote voeten door de natuur te lopen en vaak liggen deze paden in de mooiste natuurgebieden. Zoals bij mij om de hoek in de Doezemermieden; dáár ligt ‘t Blôde Fuottenpaad in Opende op de grens van Groningen en Friesland.  Ik kwam er vroeger vaak toen de kinderen nog klein waren en ik zie dat steeds meer mensen ‘t Blôde Fuottenpaad hebben ontdekt want in de zomermaanden is het een drukte van belang. 

En niet alleen ouders met kleine kinderen weten het pad te vinden ook mijn dochter en ik hebben genoten van de wandeling. Was het vroeger een korte route die je op je blote kakkies aflegde, tegenwoordig is het pad enorm uitgebreid met modderbaden, loopplanken, touwbruggen en diverse poelen waarin de jeugd heerlijk kan spetteren. En ook het doolhof is nieuw.IMG_5152

Maar ook om gewoon over  het pad te lopen is een weldaad voor je voeten. Want zo varieert de ondergrond van zacht gras, tot super droge paden, modderige stukken en verkoelende poelen. Kortom een heerlijke massage voor je onderdanen, wat na afloop heerlijk zachte voeten oplevert.

IMG_5141

Maar niet alleen bij mij in de buurt heb je zulke leuke paden. Ik ontdekte dat er veel meer zijn. Hieronder zie je een overzicht van 18 blote voeten paden in Nederland maar ook in België. Wil je er meer over weten? Kijk dan even op de site van de Wandeldate waar je aanvullende informatie en de adresgegevens van alle genoemde paden kunt vinden.

De leukste blote voeten paden

 1. Blote Voeten Pad – ’t Blôde Fuottenpaad (Opende, Groningen en Friesland)
 2. Blote-voeten-pad Fontana (Bad Nieuweschans, Groningen)
 3. Blotevoetenpad Drents-Friese Wold (Appelscha, Friesland)
 4. Blote voetenpad Boerderijrecreatie (Delfstrahuizen, Friesland)
 5. Blotevoetenpad Gouwe Voeten (Bovenkarspel, Noord-Holland, West-Friesland)
 6. Blote Voetenpad Helderse Vallei (Den Helder, Noord-Holland)
 7. Blotevoetenpad Schoorlse Duinen (Schoorl, Noord-Holland)
 8. Blotevoeten Zeebodempad (Kraggenburg, Flevoland)
 9. Blotevoetenpad De Sternhof (Zeewolde, Flevoland)
 10. Blotevoetenland Erve Brooks (Gelselaar, Gelderland)
 11. Blotevoetenpad A. Vogeltuin (’t Harde, Gelderland)
 12. Natuur- en Blotevoetenpad Hof van Twello (Twello, Gelderland)
 13. Blotevoetenpad Autarkia (Schaijk, Noord-Brabant)
 14. Blotevoetenpark Christoffelhoeve (Elsendorp, Noord-Brabant)
 15. Blotenvoetenpad Brabantse Wal (Bergen op Zoom, Noord-Brabant)
 16. Blotevoetenpad Toon Kortoomspark (Deurne, Noord-Brabant)
 17. Blotevoetenpark Brunssum (Brunssum, Limburg)
 18. Blotevoetenpad De Lieteberg (Zutendaal, Vlaanderen)

Heb jij weleens een blote voeten pad gelopen?

 

Sneek = meer dan het Sneekermeer

Sneek = meer dan het Sneekermeer

De zomervakantie is begonnen dus ook de start van mijn bezoekjes aan de De Friese 11 steden vanuit Hollands perspectief. Samen met Janneke van Zanten begin ik in Sneek. Niet de eerste plaats van de officiële route, want dat is natuurlijk Leeuwarden. Maar het kwam nu eenmaal beter uit om in Sneek te beginnen. En ik zou de gebaande paden verlaten, dus dan mag je wel een beetje van de route afwijken.

Er zijn verschillende wegen die naar Sneek leiden

Je kunt op verschillende manieren naar Sneek: met de trein,  de auto maar natuurlijk ook met een boot is de Waterstad goed bereikbaar. Kom je met de auto zoals wij, parkeer die dan gratis achter het station. Is daar geen plaats? Rij dan naar de Oppenhuizerweg: op het Flexaterrein of op het Veemarktplein, kun je voor slechts 2,– de hele dag je auto kwijt en vanaf daar is het maar een paar minuten lopen naar de binnenstad. Maar welk vervoermiddel je ook kiest een bezoek aan Sneek moet je zeker een keer doen.IMG_5097

Verrassende winkels

Sneek is natuurlijk het centrum van de watersport en dat is goed te merken. Als je van de parkeerplaats naar het centrum wandelt kom je veel nautische winkels tegen. Maar er zijn ook een heleboel andere leuke winkels te vinden. En dan bedoel ik  geen ketens die je in iedere stad tegenkomt, maar leuke adresjes met een onderscheidend aanbod. Een aantal van deze winkeltjes vind je in het boekje Bijzonder Sneek dat je gewoon op de toonbank vindt en gratis mee kunt nemen of in Funshopgids Sneek die je nu gelijk kunt inzien.

Zo ontdekten wij Small Heroes, de kidsconceptstore van Anni Friesinger, de voormalig schaatskampioen en nu echtgenoot van Ids Postma. In de hoop een glimp van dé Anni op te vangen zijn we even binnen geweest en hebben we even rondgeneusd in deze prachtige winkel met kinderkleertjes.

Ook stuitten we toevallig op outlet store van Fitftysix-outlet aan de Gedempte Poortezijlen 7 waar je voor een paar tientjes hele leuke kleding van bekende merken kunt scoren. En wat dacht je van de winkel met oosterse levensmiddelen Marmaris aan het Grootzand. Een winkel die je niet zo snel in Friesland verwacht. Ik was dan ook blij verrast toen ik het enorme aanbod oosterse kruiden, specerijen en uitheemse vruchten in deze winkel zag. I love it.IMG_5113

Gratis Stadsplattegrond

Ga je op zoek naar deze leuke adresjes dan is een plattegrond geen overbodige luxe. Laat er nou ter hoogte van de Waterpoort aan de  Waterpoortsgracht om precies te zijn,  aan een hek een bakje hangen met daarin gratis stadsplattegronden. Heel handig als je doelgericht wilt shoppen of op zoek gaat naar de bezienswaardigheden die Sneek rijk is.IMG_5115

Friese ondernemers

Want we wilden natuurlijk ook een kijkje nemen bij de winkel van Weduwe Joustra die je vindt aan het Kleinzand, op hetzelfde rijtje als het VVV en het Scheepvaartmuseum. Al 150 jaar lang wordt daar de échte Beerenburg gemaakt.IMG_5118

Maar ik hoopte in Sneek ook nog wat sporen van een ander Fries familiebedrijf te ontdekken; namelijk van de familie Poiesz. Als je niet uit Fryslân komt zegt deze naam je waarschijnlijk niets,  maar het is een begrip in Fryslân. In 1923 begon deze Sneker familie een klein  groentewinkeltje aan de Havenstraat dat zich later uitbreidde naar een groentebedrijf aan het Grootzand in Sneek. Op die plaats werd in 1962 de eerste Sneker ‘supermarkt’ geopend. Dit was het begin van de Poiesz supermarkten die je overal in Noord Nederland kunt vinden. Op internet heb ik deze foto van de “gedenksteen” gevonden, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik in Sneek niets ben tegengekomen wat wijst op de historie van de familie Poiesz.gedenksteen-poiesz

 

Een andere Friese onderneemster is Heleen Bootsma, een creatieve duizendpoot en het gezicht achter de driehoeksjaals die onder het label “By Leentje” worden verkocht. Ik had er nog nooit van gehoord, maar Janneke wel en zij wist ook dat deze sjaals uit Fryslân komen. Dat bleek te kloppen: in verschillende winkels hebben wij de sjaals van “by Leentje” gespot maar ook onder de naam Stolt, worden ze verkocht. Wat weer sjaals van een ander Friese onderneemster blijken te zijn.IMG_5120

Eten & drinken

Van winkelen krijg je dorst én trek. De terrassen nodigen je uit voor een hapje en een drankje. Er is keus genoeg. Wij strijken neer bij Grandcafé De Bommel voor een cappuccino en een maaltijd salade. Maar wil je minder uitgeven dan kun je ook naar de Febo (in dezelfde straat) of naar de Mac Donalds, want die vind je ook in Sneek.

Hoe we toevallig toch in de Action kwamen

Net zoals de Action. Want ondanks dat Sneek rijk is aan unieke winkeltjes ontkom je er soms niet aan om ook de Sneker Action te bezoeken. Dat stond niet in de planning want die winkel heb je natuurlijk (bijna) overal.  Het kwam door een leuke slinger Flamingo-lampjes die wij in de etalage van cadeauwinkel Katrein in de Scharnestraat zagen. Helaas waren deze lampjes niet bij haar te koop; het was enkel decoratie.IMG_5126

De onderneemster vertelde eerlijk dat zij deze lampjes in april bij de Action had gekocht en legde ons zelfs uit waar we de Action konden vinden. En laten daar nou nog twee doosjes met flamingo lampjes in de schappen liggen voor slechts 2,95.

Als kinderen zo blij verlieten wij de allerbekendste winkelketen van Nederland en verlieten we ook Sneek. Maar wandelend naar de parkeerplaats waren wij beiden overtuigd dat we nog een keer teruggaan naar Sneek. Niet voor de Action maar voor al die leuke winkeltjes, aardige mensen, lekkere eettentjes of om er gewoon doorheen te slenteren.

Ben jij weleens in Sneek geweest?